YASAL UYARI

Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. bu sitenin ve sitedeki tüm materyallerin sahibidir.

Bu web sitesine girmeden veya bu web sitesindeki bilgileri kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki tanım ve koşulları okuyup kabul etmeniz gerekir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki her hangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki tanım ve koşulları kabul ettiğiniz ve bu web sitesini veya bu web sitesindeki herhangi bir malzeme, bilgi, fikir veya öneriyi kullanmanızdan kaynaklanacak her tür sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

www.celikinsaat.com.tr sitesinin tüm içeriğinde de yer alan tüm bilgiler, grafik, logo, resimler, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur; bu nedenle tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı telif ve her türlü haklar dahil olmak üzere Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.' ne ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı ile uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ile uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Kullanıcılar bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Yukarıda sayılan unsurların Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.' nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

www.celikinsaat.com.tr web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Çelik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi, revize de gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye ilişkin tarih bulunması, belirtilen hususlar aksine www.celikinsaat.com.tr hiçbir şekilde yükümlülük altına sokmaz.

Bu internet sitesine erişim ve kullanım sırasında tabi olunan hukuk Türkiye Cumhuriyeti Maddi ve Usul Hukukudur.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda www.celikinsaat.com.tr her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.

TOP